ขาย หนังสือ ของ อ. ศรีวิไล พลมณี

สวัสดีครับ
เนื่องจาก อ. ศรีวิไล พลมณี แจ้งมาว่า
ยังมีผู้สนใจ หนังสือของ อ. ศรีวิไล พลมณี ( Sriwilai Ponmanee ) แต่ไม่สามารถหาซื้อได้

อ. ศรีวิไล พลมณี อาจารย์จึงนำหนังสือที่เก็บไว้มาจำหน่าย

หนังสือเป็นหนังสือที่เก็บไว้นาน สภาพก็ราวๆ 90%

ราคาจะลดจากปก 20% นะครับ

Hello, We are Ajarn Sriwilai sale representative.

All books are in stock and Ready to ship.
Scratches and dent books sale 20%

Speaking Thai I : Speaking Thai 1
Speaking Thai II : Speaking Thai 2
Speaking Thai For Advanced Learner
Learning To Read Thai
Reading To Learn Thai
45 Thai Stories For Listening And Reading Practice
Thai Languge Learner’s Dictionary

Please email : submitkai@gmail.com

ป.ล. บางเล่มที่ มี เทป ตอนนี้ เปลี่ยนเป็น CD ให้นะครับ ยังไงจะแนบไป กับหนังสือครับ
PS. we also have 45 Thai stories with CD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *